Instructies Silent Disco

1. Voorzie de zender van stroom door de bijgeleverde
stroomkabel in de zender en het stopcontact te steken.
2. Zorg bij het gebruik van meerdere zenders dat deze
minimaal 0.5 meter uit elkaar staan.
3. Sluit de audiobron (telefoon/laptop/tablet) aan met de
bijgeleverde kabel (zorg dat rood in rood zit en wit in
wit).
4. Zet de zender(s) op kanaal 1, 2 of 3 (bij gebruik van
meerdere zenders NOOIT op hetzelfde kanaal zetten.
5. Zet de koptelefoons aan met het knopje aan de
onderkant van het linkeroor.
6. Schakel met het andere groene knopje op het linkeroor
tussen de kanalen 1, 2 en 3.
7. Met het wieltje op het rechteroor kunt u het volume
regelen.
8. Ervaart u ruis? Zet dan zowel de zender(s) als de
koptelefoons op een ander kanaal!